WATSON-TJÄNSTEN UPPHÖR hos LPOnet 31.12.2018

Till Sulo Hem M- och L-paketen hörande Watson-tjänsten upphör 31.12.2018 varvid Watson faller bort från paketen. Mer info från kundbetjäningen