• Konsumenter
  • Husbolag
  • Företag
  • Varför fiber

Den lokala betjänar bättre!

LPOnet, som grundats 1931, är ett modernt kundägt telekommunikationsbolag, som starkt satsar på optiska fibernät, bredbands-, Internet-, TV-och IT-tjänster samt lokal kundbetjäning. Bolaget investerar märkbart i byggandet av optiska fibernät i östra Nyland. Bolaget betjänar sina kunder lokalt, i kundbetjäningspunkterna i Lovisa och Borgå.

Läs mera


Ta kontakt